Symantec

Symantec е глобален лидер во инфраструктурниот софтвер, овозможувајќи им на бизнисите и потрошувачите да имаат доверба во поврзаниот свет. Нашето стратешко партнерство со Symantec им помага на клиентите да ја заштитат својата инфраструктура, информации и интеракции преку испорака на софтвер и услуги кои ги адресираат ризиците за безбедноста, достапноста, усогласеноста и перформансите. Со седиште во Купертино, Калифорнија, Symantec има операции во повеќе од 40 земји. Повеќе информации се достапни на www.symantec.com

Категории на производи според пазарот за кои се наменети:

  • Производи за широка потрошувачка
  • Управување со безбедноста и информациите
  • Altiris решенија
  • Управување со податочни/дата центри
  • Symantec глобални сервиси

Преземете го најновиот ценовник на производи на Symantec

Повеќе информации се достапни на www.symantec.com