Дизајнирајте без ограничувања со екстензијата за генеративен дизајн

Откријте идеи кои што се надвор од дофатот на човечките капацитети. Истражувајте неограничени идеи и оптимизирајте ги дизајните за специфични материјали и техники на производство со Fusion 360 екстензијата за генеративен дизајн.Напишете коментар